Tăng cường thực hiện công tác phối hợp giữa Trường Đại học PCCC và Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Ngày 06/7/2021, Trường Đại học PCCC đã có buổi làm việc với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về việc tăng cường thực hiện công tác phối hợp giữa 2 đơn vị. Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường và Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC, các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và lãnh đạo các khoa, phòng chức năng trực thuộc 2 đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng khẳng định, trong năm 2019, Trường Đại học PCCC và Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã ký quy chế chung về việc cùng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác; đồng thời các khoa, phòng trực thuộc 2 đơn vị cũng đã ký quy chế phối hợp riêng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; chuyển giao công nghệ và hoạt động thực tiễn về PCCC&CNCH. Việc thực hiện phối hợp công tác giữa 2 đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, để hoạt động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa 2 đơn vị thực sự hiệu quả, sâu sát hơn nữa, đồng chí Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng chức năng cần thảo luận chi tiết, cụ thể hơn về cách thức thực hiện quy chế phối hợp trong thực tế trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, thiết thực, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau có hiệu quả cao nhất trên cơ sở phù hợp chức năng, nhiệm vụ các bên, tránh chồng chéo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả 2 đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị đã cùng thảo luận về các vấn đề: Thiết lập cơ chế phối hợp giữa Trường Đại học PCCC và Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về việc thực hiện, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực PCCC&CNCH; tăng cường việc phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho công an địa phương; phối hợp luân chuyển có thời hạn giáo viên của Trường Đại học PCCC đến làm việc thực tế tại Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; thiết lập cơ chế phối hợp giữa 2 đơn vị về việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và văn bản hướng dẫn kiểm định trang thiết bị PCCC&CNCH; phối hợp về công tác biên soạn giáo trình tài liệu phục vụ công tác giảng dạy trong nhà trường; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền các sự kiện quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH,  xây dựng phong trào toàn dân PCCC….

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khẳng định, trong thời gian tới, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ cử cán bộ có trình độ nghiệp vụ tốt, giàu kinh nghiệm trong công tác sang Trường Đại học PCCC để cùng phối hợp trong công tác giảng dạy thực tiễn; đồng thời Cục sẽ chuyển giao toàn bộ tài liệu về thực tiến công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cho Trường Đại học PCCC để cán bộ, giáo viên nhà trường nghiên cứu, tìm hiểu, từ đó nâng cao kiến thức về thực tế chiến đấu của lực lượng. Đồng chí Cục trưởng nhất trí tiếp nhận giáo viên nghiệp vụ của Trường sang Cục thực hiện luân chuyển công tác có thời hạn tại các phòng nghiệp vụ của Cục; đồng thời mời đại diện Trường Đại học PCCC tham gia trong các đoàn công tác của Cục khi đi kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại các đơn vị địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị các khoa, phòng trực thuộc 2 đơn  vị cần tăng cường trao đổi thông tin nhằm nắm bắt kịp thời kế hoạch công tác trong các năm của mỗi đơn vị để có sự phối hợp, điều chỉnh nhịp nhàng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các bên; tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; phối hợp nghiên cứu xây dựng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn; phối hợp biên soạn tài liệu tập huấn cho Công an địa phương. Đồng chí Cục trưởng đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng chức năng thực hiện báo cáo chi tiết cụ thể về công tác phối hợp giữa các bên cho lãnh đạo Cục và Trường theo từng quý. Đồng chí mong rằng, với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ phối hợp công tác giữa 2 đơn vị sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đào tạo, nghiên cứu; thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH ngày một chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại./.

 

PV

 

Công Đoàn trường Đại học PCCC ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung
Đoàn chuyên gia Phần Lan tới thăm và làm việc tại Trường Đại học PCCC
Học viên Khóa DS7 Đại học PCCC hệ ngoài ngành Công an nhập học