THÔNG BÁO Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy trong ngành Công an năm 2021

 

THÔNG BÁO ĐĂNG WEBSITE

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học

hệ chính quy trong ngành Công an năm 2021

 

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an và đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an năm 2021 như sau:

  1. Đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an

– Tuyển sinh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra; mã trường là PCH

– Tuyển sinh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào;  mã trường là PCS

– Mã ngành:  7860113

– Tổ hợp xét tuyển:  A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an là 17,75 điểm, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên. Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên là tổng điểm của kết quả thi 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

  1. Đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an

– Mã trường:   PCH (tuyển sinh cả nước)

– Mã ngành:  7860113DS

– Tổ hợp xét tuyển:  A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an là 13 điểm. Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên là tổng điểm của kết quả thi 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Trân trọng thông báo!

 

Thông báo: Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2016
Tuyển sinh 2012: Các trường ĐH khó xác định máy thu – phát trong phòng thi.
THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học Đại học PCCC năm 2020