Trường Đại học PCCC được tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ Kế hoạch số 1307/KH-T06-TT4, ngày 02/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), ngày 19/12/2021, Hội đồng thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT do đồng chí Thượng tá, TS Bùi Xuân Hòa – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức sát hạch chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản đối với học viên Khóa D34.

Hội đồng thi có sự tham gia của các đơn vị chức năng: Khoa Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Phòng Quản lý học viên. Tham gia sát hạch có 54 thí sinh là học viên các lớp thuộc Khóa D34. Chủ tịch Hội đồng đã quán triệt việc thực hiện quy trình, quy chế trong tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT đối với cán bộ trong Hội đồng và toàn thể thí sinh tham gia kỳ sát hạch. Bên cạnh đó cũng nhấn mạnh việc đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình thí sinh tham gia sát hạch.

Đồng chí Thượng tá, TS Bùi Xuân Hòa – Chủ tịch Hội đồng quán triệt trước giờ sát hạch.

Kỳ sát hạch cơ bản đã diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, có 54/54 = 100% thí sinh đạt kiểm tra trắc nghiệm. Hội đồng thi sẽ tiếp tục thực hiện các khâu chấm bài thi thực hành và công bố kết quả cho thí sinh sau đó. Thí sinh đạt trong kỳ sát hạch sẽ được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với nhiều chức danh, tiêu chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị theo quy định. Trường Đại học PCCC là một trong số các đơn vị đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đồng ý đối với hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Trong thời gian tới, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học của Nhà trường sẽ liên tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cho các đối tượng có nhu cầu./.

Ngọc Thắng (Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ)

Bộ môn Cơ sở ngành PCCC tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi học kỳ II năm học 2015 – 2016
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC-CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Khóa 23
Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường học kỳ 1 năm học 2016 – 2017