Thẩm định giáo trình: “Hoạt động điều tra vụ cháy và xử lý vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy” dùng cho đào tạo trình độ thạc sĩ ngành PCCC&CNCH

Ngày 11/01/2022, tại Trường Đại học PCCC đã tổ chức thẩm định Giáo trình: “Hoạt động điều tra vụ cháy và xử lý vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy” dùng cho đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành PCCC&CNCH do Chủ biên là: Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC; tham gia biên soạn là: Thượng tá, TS Hoàng Ngọc Hải – Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản và Thượng tá, PGS, TS Lương Khắc Vọng – Phó Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

 

Hình ảnh buổi thẩm định giáo trình do đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng – Chủ trì

 

Dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng và các thành viên là các chuyên gia, các nhà khoa học là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Đại học PCCC: Đại tá, PGS, TS Vũ Văn Bình; Đại tá, PGS, TS Đào Hữu Dân, Đại tá PGS, TS Nguyễn Minh Khương; Thượng tá, TS Nguyễn Đức Việt, Trung tá PGS, TS Nguyễn Tuấn Anh; Trung tá TS Đặng Trung Khánh…

Trong buổi thẩm định, các chuyên gia, các nhà khoa học đều nhận thấy, hoạt động điều tra vụ cháy và xử lý vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành PCCC&CNCH. Nội dung cuốn sách bao gồm những kiến thức lý luận chung về vụ cháy, hoạt động điều tra vụ cháy; chủ thể và mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong hoạt động điều tra và tham gia điều tra vụ cháy; các giai đoạn điều tra, các biện pháp điều tra cần áp dụng; khái niệm về vi phạm quy định về phòng cháy à chữa cháy, các hình thức xử lý, thủ tục và thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy. Các nội dung góp ý trong những lần hội thảo trước đây đã được các tác giả nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa cơ bản là hợp lý và đã cập nhật kịp thời các văn bản vừa mới ban hành, cụ thể là Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.

Với 168 trang bản thảo, cuốn sách đã được biên soạn công phu, có hệ thống, dựa trên cơ sở Tập bài giảng đã được biên soạn trước đây, cùng hệ thống các tài liệu, giáo trình của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Hệ thống các chương, tiết, mục rành mạch, rõ ràng, lôgic. Nội dung có sự gắn kết và phù hợp với đề cương chi tiết chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ở Trường Đại học PCCC; được bố cục gồm 04 chương là hợp lý, bao gồm: Lý luận chung về vụ cháy và hoạt động điều tra vụ cháy; Chủ thể và mối quan hệ phối hợp trong điều tra vụ cháy; Các giai đoạn điều tra vụ cháy; Xử lý vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng và chủ trì buổi thẩm định đã nhận xét, góp ý ban biên soạn cần chỉnh sửa, hoàn thiện để nâng cao chất lượng của giáo trình. Cụ thể như: sửa lại tên chương 1, 2; sửa lại khái niệm vụ cháy, nguyên nhân vụ cháy và nên giải thích nội hàm của khái niệm; phân loại nguyên nhân vụ cháy do cố ý gây cháy; nên bỏ khái niệm vụ án liên quan đến cháy; làm rõ hoạt động điều tra vụ cháy. Những vấn đề cần chứng minh, chỉ cần giữ lại Đ313 Bộ luật Hình sự; xem lại phần giả thuyết về vụ cháy trang 81. Tiếp đó chương 4 nên sửa lại tên các tiểu mục 4.2; sửa lại khái niệm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH; bổ sung thêm một số nội dung tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và Nghị định số 135/2021/NĐ-CP; bổ sung thêm 1 mục: sử dụng phương tiện nghiệp vụ xử phạt hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính. Rà soát lại phần kỷ luật; rà soát bổ sung phần tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Bổ sung thêm các tài liệu tham khảo. Rà soát chỉnh sửa lỗi kỹ thuật in ấn.

 

Kết thúc buổi thẩm định, đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn đã góp ý một số nội dung để tiếp tục hoàn thiện giáo trình và tổng hợp các góp ý của các nhà khoa học, đề nghị ban biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa để giáo trình có chất lượng hơn. Tiếp thu ý kiến của đồng chí chủ trì và các nhà khoa học, thay mặt nhóm tác giả biên soạn, đồng chí Thượng tá TS Hoàng Ngọc Hải, Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản gửi lời cảm ơn các thành viên hội đồng đã có những nhận xét, góp ý cho bản thảo giáo trình và ban biên soạn sẽ tiếp thu và chỉnh lý để nâng cao chất lượng của cuốn sách, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trình độ Thạc sĩ PCCC&CNCH./.

                                                  Hoàng Hải (Khoa Nghiệp vụ cơ bản)

 

 

Giảng viên Khoa Cơ sở ngành PCCC báo cáo kết quả luân chuyển, thực tế năm học 2021 – 2022
Công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn
Hội thảo Tập bài giảng: “Những vấn đề cơ bản về các hệ thống kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”