Thẩm định giáo trình: “Những vấn đề cơ bản về bảo vệ ANTT và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH” dùng cho đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành PCCC&CNCH

Ngày 12/01/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức thẩm định Giáo trình: “Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH” dùng cho đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành PCCC&CNCH do Chủ biên là: Thượng tá, TS. Hoàng Ngọc Hải, Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản; tham gia biên soạn là Đại tá, PGS, TS. Đào Hữu Dân – Nguyên Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (cũ); Thiếu tá, TS Vũ Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản.

 

Toàn cảnh buổi thẩm định giáo trình.

 

Buổi thẩm định do đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là các chuyên gia, các nhà khoa học là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Đại học PCCC: Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà; Đại tá, PGS, TS. Vũ Văn Bình; Đại tá, PGS, TS. Ngô Văn Xiêm, Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Minh Khương; Trung tá PGS, TS. Nguyễn Tuấn Anh; Trung tá, TS. Đặng Trung Khánh…

 

Trong buổi thẩm định, thay mặt nhóm tác giả biên soạn, đồng chí Thượng tá, TS. Hoàng Ngọc Hải – Chủ biên, Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản đã báo cáo, giải trình về việc tiếp thu, chỉnh sửa Giáo trình tại buổi hội thảo ngày 15/12/2021. Sau khi nghe ý kiến báo cáo của nhóm tác giả, các chuyên gia, các nhà khoa học đều nhận thấy, những vấn đề cơ bản về bảo vệ ANTT và công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành PCCC&CNCH. Nội dung cuốn sách bao gồm những kiến thức cơ bản, khái quát về tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, đường lối, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng và các biện pháp công tác của ngành Công an trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Bên cạnh đó, cuốn sách còn trang bị cho người học những kiến thức về công tác điều tra cơ bản, công tác xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở bí mật, hộp thư bí mật, cộng tác viên danh dự và công tác hồ sơ nghiệp vụ.

 

Với 224 trang bản thảo, giáo trình đã được biên soạn công phu, có hệ thống, dựa trên cơ sở Tập bài giảng đã được biên soạn trước đây, cùng hệ thống các tài liệu, giáo trình của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Hệ thống các chương, tiết, mục rành mạch, rõ ràng, lôgic. Nội dung có sự gắn kết và phù hợp với chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ở Trường Đại học PCCC; được bố cục gồm 02 chương là hợp lý, bao gồm: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ ANTT; Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Nhóm tác giả đã tiếp thu cơ bản các ý kiến của các nhà khoa học và chỉnh sửa đầy đủ theo các ý kiến góp ý.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng và đồng chí Chủ tịch Hội đồng đều nhận xét, góp ý Ban biên soạn cần chỉnh sửa, hoàn thiện để nâng cao chất lượng của giáo trình. Các ý kiến tập trung đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện, bao gồm: Mục 1.3.2 phần tư tưởng chỉ đạo nên sắp xếp lại cho rõ ràng; Mục 1.4.2 bổ sung làm rõ biện pháp ngoại giao, nhất là trong phần hợp tác quốc tế trong ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; rà soát, chỉnh sửa một số nội dung bảo đảm đúng, có minh chứng; sắp xếp lại một số nội dung trong chương 2; thêm các câu đề dẫn về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân vận dụng trong công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; nên tách tư tưởng, quán triệt trong công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH riêng; chú ý việc trích dẫn theo đúng quy định.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn đã góp ý một số nội dung để hoàn thiện giáo trình và tổng hợp các góp ý của các nhà khoa học, đề nghị ban biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa để giáo trình có chất lượng hơn.

 

                                                      Hoàng Hải (Khoa Nghiệp vụ cơ bản)

 

 

 

 

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tham dự hội thảo về quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC
Trận chiến chống dịch Covid-19: Việt Nam sang giai đoạn mất dấu F0
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở đối với khách sạn cao tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng