Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng phần mềm tra cứu thông tin cháy nổ, độc hại của một số hóa chất thông dụng tại Việt Nam trên nền tảng Android”

Ngày 18/01/2022, tại phòng họp số 1, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Trường Đại học PCCC đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm tra cứu thông tin cháy nổ, độc hại của một số hóa chất thông dụng tại Việt Nam trên nền tảng Android” do đồng chí Thượng úy, ThS Nguyễn Hữu Hiệu – Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản và ngoại ngữ làm chủ nhiệm đề tài.

 

Tham dự buổi nghiệm thu có đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch hội đồng; lãnh đạo Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có chuyên môn về lĩnh vực nghiên cứu cùng lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản và ngoại ngữ.

 

Thượng tá, TS. Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên hội đồng tại buổi nghiệm thu.

 

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Thượng úy, ThS. Nguyễn Hữu Hiệu – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài.

 

Đề tài đã đánh giá tổng quan về nhu cầu tra cứu thông tin các hóa chất có nguy hiểm cháy, nổ, độc hại của các cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học, sinh viên các ngành hóa học, công nghệ hóa học và lực lượng ứng phó với sự cố hóa chất trong đó có lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Từ đó nhóm tác giả đã tiến hành thiết kế, xây dựng phần mềm có cấu trúc chạy trên nền tảng Android giúp tra cứu thông tin hóa chất có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ và độc hại một cách dễ dàng dành cho người sử dụng. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành kiểm tra, cài đặt, chạy thử nghiệm và đạt được những yêu cầu đặt ra.

 

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, sản phẩm đề tài đã bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra; đã xây dựng được phần mềm có cấu trúc được tổ chức hợp lý, dễ sử dụng chạy trên nền tảng Android cho phép tra cứu thông tin cháy, nổ, độc hại của một số hóa chất thông dụng tại Việt Nam. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung còn hạn chế, thiếu sót trong đề tài: cần cập nhật những dữ liệu, tài liệu nghiên cứu mới nhất, dữ liệu phải cụ thể để đảm bảo tính chính xác cao; văn phong, học thuật phải đảm bảo tính khoa học; Ban Chủ nhiệm nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện.

 

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên hội đồng tại buổi nghiệm thu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, đưa kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng vào thực tiễn.

 

Hội đồng đánh giá đề tài “Xây dựng phần mềm tra cứu thông tin cháy nổ, độc hại của một số hóa chất thông dụng tại Việt Nam trên nền tảng Android” đạt yêu cầu, cần chỉnh sửa trước khi phê duyệt.

Ngọc Anh (Khoa Khoa học cơ bản và ngoại ngữ)

 

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột và bình chữa cháy bột CO2
Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia lớp Tập huấn bảo dưỡng và vận hành xe chữa cháy mới của Hàn Quốc
Những vấn đề cần lưu ý trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng Amoniac và hợp chất Amoni nitrat