Thẩm định ngân hành câu hỏi thi tốt nghiệp và ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần hệ liên thông của khoa nghiệp vụ cơ bản

Ngày 20/01/2022, Trường Đại học PCCC đã tổ chức thẩm định ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp và 05 ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần hệ liên thông của Khoa Nghiệp vụ cơ bản. Chủ trì buổi thẩm định là đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng, tham gia thẩm định có các đồng chí đại diện phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cùng các chuyên gia theo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định của nhà trường.

Toàn cảnh buổi thẩm định.

Đối với ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp do đồng chí Thiếu tá, TS. Vũ Thị Thanh Thuỷ – Phó trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản là chủ biên, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá ngân hàng câu hỏi đã khái quát được nội dung kiến thức, đảm bảo chất lượng, kết cấu theo đúng quy định chung của nhà trường. Tuy nhiên, nhóm tác giả biên soạn cần chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật, thể thức, phân bổ lại mức độ các câu hỏi cho phù hợp.

Đối với 05 ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần hệ liên thông, sau khi nghe các tác giả trình bày khái quát về mục tiêu, yêu cầu và kết cấu của ngân hàng câu hỏi, các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất các ngân hàng đều đã được trình bày đúng thể thức theo mẫu của nhà trường, nội dung các câu hỏi và đáp án đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗi chính tả, dùng từ để hỏi chưa chính xác, chưa cập nhật mã hoá câu hỏi theo năm ban hành, trình bày đáp án chưa rõ ràng…

Kết thúc buổi thẩm định, đồng chí Đại tá, TS. Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng đã tổng hợp ý kiến phản biện và đưa ra kết luận đồng ý nghiệm thu đối với ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp và 05 ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần hệ liên thông của Khoa Nghiệp vụ cơ bản. Các tác giả biên soạn cần tiếp thu ý kiến đóng góp của hội đồng thẩm định để chỉnh sửa, hoàn thiện các ngân hàng câu hỏi và nộp về Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng quy định./.

Thiên Hương (Khoa Nghiệp vụ cơ bản)

Ứng dụng củaa công nghệ LiDAR trong dự báo cháy rừng
Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của giáo viên Khoa Chữa cháy năm học 2019 – 2020
Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu chế tạo thiết bị kết nối không dây cho đầu báo cháy sử dụng mạng LoRa”