Đảng bộ Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ thường kỳ và học tập, quán triệt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 20/01/2022 tại Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ thường kỳ năm học 2021 – 2022 và học tập, quán triệt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Vũ Huy Thông – Bí thư Đảng ủy Cơ sở 3, các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ cùng toàn thể đảng viên các Chi bộ.

 

Tại Hội nghị, các đảng viên được xem phim tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đó, thay mặt Đảng ủy đồng chí Thượng tá Vũ Huy Thông, Bí thư Đảng ủy Cơ sở 3 đã trình bày báo cáo kết quả công tác Học kỳ I và phương hướng công tác, nhiệm vụ trọng tâm Học kỳ II năm học 2021 – 2022 của Đảng bộ về các mặt công tác: Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng…

 

Đồng chí Thượng tá Vũ Huy Thông phát biểu tại Hội nghị.

 

Trong năm học qua, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, học viên triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra. Trên từng lĩnh vực công tác Đảng ủy đều họp và có các Nghị quyết, kế hoạch để hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện. Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường đã phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí lãnh đạo, từng đảng ủy viên nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của nhà trường; duy trì thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Hùng – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của UBKT Đảng ủy đối với các chi bộ, đảng viên.

 

Dưới sự chủ trì và điều hành của đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí đại diện cấp ủy các đơn vị trong Đảng bộ cũng đã đóng góp ý kiến và tham gia trình bày tham luận với các chủ đề thiết thực, đưa ra các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng trên các mặt công tác như: Giải pháp nâng cao trong công tác quản lý việc dạy học; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý học viên trong tình hình mới; công tác tham mưu tới Đảng ủy cấp trên; công tác phát triển của đảng viên của chi bộ, vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID – 19…

 

Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ thường kỳ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nêu rõ phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng của Đảng ủy trong thời gian tới gồm một số nội dung quan trọng như:

 

Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, ý thức trách nhiệm trong công việc. Chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng bộ, tiên phong, gương mẫu của tập thể lãnh đạo. Tạo không khí làm việc thoải mái, vui tươi, bên cạnh đó, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân.

 

Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIII, Đảng bộ Cơ sở 3 lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức Hội nghị mời báo cáo viên cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, về lực lượng CAND. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt, tham gia nhiệt tình, có hiệu quả các hoạt động VHVN – TDTT trong học viên.

 

Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên về công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 543-NQ/ĐU, ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Đảng ủy Trường Đại học PCCC về lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2021 – 2022. Xây dựng chương trình, lịch kiểm tra giám sát năm 2022 và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn theo quy định, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm nội dung hàng đầu, kịp thời phê bình, góp ý hoặc trao đổi về những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, quan hệ xã hội, phẩm chất, đạo đức, lối sống; tập trung rà soát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện công trình, phần việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm học 2021 – 2022./.

 

Xuân Dũng (Phòng Chính trị – Cơ sở 3)

 

Khoa Chữa cháy tổ chức đưa học viên lớp K36 C,D,E đi thực tế
Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần II – vòng loại Cụm thi XI
Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật – Tăng cường thực hành để nâng cao chất lượng đào tạo