Công an huyện Đan Phượng: Tăng cường công tác PCCC&CNCH tại các kho hàng hoá, xưởng sản xuất

Trước tình hình cháy, nổ liên tiếp xảy ra đối với các kho hàng hoá, xưởng sản xuất tại các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội, để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC&CNCH, cũng như đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Đan Phượng đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác PCCC trên địa bàn.

Đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch tăng cường công tác PCCC&CNCH tại các kho hàng hoá, xưởng sản xuất trong cụm, điểm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư trên địa bàn huyện. Lực lượng Công an huyện Đan Phượng tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở sản xuất, các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, các kho hàng hoá trên địa bàn, lực lượng chức năng Công an huyện đã kịp thời chỉ ra các tồn tại, thiếu sót về PCCC, hướng dẫn, kiến nghị các cơ sở sản xuất, kho hàng hoá đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Kiểm tra phương tiện PCCC tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

Trao đổi, hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh về công tác PCCC&CNCH.

 

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC đối với các chủ cơ sở, người lao động làm việc tại các xưởng sản xuất, kho hàng hoá nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn.

Các hoạt động nhằm góp phần ngăn chặn cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân./.

Hương Mai

Sử dụng Hệ thống phòng chống cháy rừng từ vệ tinh: giải pháp công nghệ cho Vườn Quốc gia Cát Bà
Đối mặt với hiểm họa cháy, nổ xe.
TP HCM: Cháy văn phòng luật sư ở trung tâm TP.