Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong Chương trình cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp cơ quan hành chính Nhà nước, người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực một cách thuận tiện. 

 

 

Theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, theo đó, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ công hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến được xây dựng ở bốn mức độ khác nhau. Cụ thể: (1) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. (2) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. (3) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điện và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. (4) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Chính sự tiện lợi của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ngày 25/12/2021 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an năm 2022. Trong đó, lĩnh vực PCCC triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 21/46 thủ tục hành chính, mức độ 4 đối với 25/46 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ công an. Cho đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương (do Cục Cảnh sát PCCC& NCH thực hiện). Đồng thời, đang tiến hành chạy thử nghiệm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện), dự kiến toàn quốc sẽ đưa vào vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ 15/5/2022. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, có thể thấy so với việc thực hiện dịch vụ hành chính công truyền thống việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại một số lợi ích cụ thể như:

Một là, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.

Hai là, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/nhận hồ sơ. Người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet thay vì phải đến trực tiếp cơ quan Công an nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

Ba là, tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi tình trạng quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan Công an, như: Hồ sơ được tiếp nhận bởi đơn vị nào? Đang được giải quyết ở bước nào, kết quả giải quyết ra sao?…

Bốn là, hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm…

Với những lợi ích nêu trên, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đồng thời, khuyến khích người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC do Bộ Công an cung cấp tại địa chỉ: dichvucong.bocongan.gov.vn.

Theo Ngọc Sơn (Cục cảnh sát PCCC&CNCH)

Đội CC và CNCH học tập Trường Đại học PCCC tham gia chữa cháy nhà dân tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Vụ nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú – Hà Đông, TP Hà Nội
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi cán bộ chiến sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND