Đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo, phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong quản lý nhà nước về PCCC đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng

Ngày 29/4/2022, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp để đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo phối hợp trong quản lý nhà nước về PCCC.

 

Dự họp có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và thủ trưởng của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

 

Theo thống kê của Bộ Công an, hiện cả nước có 7.091 công trình tại 47 địa phương đưa vào sử dụng nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH; bên cạnh đó là 5.865 cơ sở chưa bảo đảm an toàn PCCC được xây dựng và đưa vào trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực; nhiều khu đô thị, khu dân cư, nhất là tại các thành phố lớn chưa bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC; tình hình cháy, nổ tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ sở trong khu công nghiệp còn diễn biễn hết sức phức tạp.

 

Tại cuộc họp, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã cùng đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo phối hợp trong quản lý nhà nước về PCCC đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Qua đó thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ và cách triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp.

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH báo cáo công tác PCCC tại cuộc họp.

 

Đồng chí Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng phát biểu trao đổi nội dung liên quan 02 Bộ.

 

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và ông Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng đã thay mặt hai Bộ báo cáo về công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về PCCC đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng trong thời gian vừa qua. Qua các báo cáo đã chỉ ra những tồn tại và đề xuất nội dung công tác phối hợp giữa hai Bộ trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an và ông Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cũng đã thống nhất chỉ đạo các cơ quan chức năng của 02 Bộ cần tập trung phối hợp trong 09 lĩnh vực, nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho 02 Bộ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC, Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, hai Thứ trưởng đã nhấn mạnh cần phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến PCCC, nhất là các công trình xây dựng hiện chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn, hay xảy ra cháy nổ trong thời gian tới như: nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà cao trên 150m; tiếp tục sửa đổi bổ sung QCVN 06:2021/BXD để thảo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng và phù hợp với một số loại hình công trình đặc thù như: nhà ga hành khách của Cảng hàng không, nhà hát…; phối hợp trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, chỉ đạo các cơ quan quản lý xây dựng và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH ở địa phương tăng cường công tác phối hợp trong quản lý các công trình xây dựng, không để tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH./.

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Sông Tô Lịch – Những giá trị mang tính lịch sử
Lực lượng Cảnh sát PCCC: Luôn thấm nhuần những điều căn dặn của Bác
Công đoàn Trường Đại học PCCC tổ chức Hội thi kéo co