Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Từ ngày 15/5/2022, Cổng dịch vụ công Bộ Công an cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp trung ương và cấp tỉnh.

 

 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trực tuyến tại địa chỉ:

https://dichvucong.bocongan.gov.vn

Theo đó:

Tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với 16 thủ tục hành chính được thực hiện từ ngày 21/02/2022, trong đó:

 Mức độ 4 gồm 12 thủ tục sau:  

 1. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC;
 2. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC;
 3. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 4. Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 5. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 6. Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;
 7. Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;
 8. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;
 9. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;
 10. Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;
 11. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;
 12. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Mức độ 3 gồm 04 thủ tục sau:

 1. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
 2. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;
 3. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;
 4. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với 17 thủ tục được thực hiện từ ngày 15/5/2022, cụ thể:

Mức độ 4 gồm 10 thủ tục sau:

 1. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;
 2. Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;
 3. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;
 4. Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;
 5. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 6. Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 7. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 8. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC;
 9. Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC;
 10. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở.

Mức độ 3 gồm 07 thủ tục sau:

 1. Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;
 2. Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;
 3. Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);
 4. Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);
 5. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp);
 6. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân;
 7. Nghiệm thu về PCCC.

Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh:

 

Các bước nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Theo  Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

 

Phòng Hành chính tổng hợp – Trường Đại học PCCC được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an trong Hội nghị tổng kết “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” và “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia”
Thanh Hóa: Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II năm 2022 – vòng loại Cụm III
Hội Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND: Cụm thi đua số 2 tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua