Bộ Nội vụ ban hành quyết định thành lập Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam

Ngày 31/5/2022, Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 415/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Việt Nam.  

 

Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an và các Bộ, Ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

 

Đây là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến công tác PCCC&CNCH. Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam ra đời góp phần kết nối các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp với nhau và với các hiệp hội, tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, các hiệp hội PCCC trên toàn cầu để đẩy mạnh công tác PCCC&CNCH tại Việt Nam như công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC&CNCH; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH; công tác phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH; công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ PCCC&CNCH để ứng dụng vào thực tiễn…

 

Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam ra đời sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp PCCC hoạt động, phát triển, bảo đảm tính công bằng, khách quan về quyền lợi và bảo đảm an toàn cho người dân, các cơ sở. Thúc đẩy phát triển sản xuất các phương tiện PCCC&CNCH, phát triển công nghiệp PCCC&CNCH tại Việt Nam, làm tăng nội địa hóa phương tiện PCCC&CNCH. Đồng thời tạo môi trường để các hội viên tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, biện pháp xử lý các tình huống thực tế về PCCC&CNCH; tranh thủ các nguồn lực, nguồn vốn, kinh nghiệm trong xã hội đối với công tác PCCC&CNCH.

 

Trong thời gian tới, căn cứ Quyết định thành lập Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hiệp hội sẽ tổ chức Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội, quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội và cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc của Hiệp hội theo nhiệm vụ và quyền hạn được phân công. Sau khi tổ chức Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành, Hiệp hội sẽ tổ chức Lễ ra mắt (dự kiến trong tháng 8/2022)./.

Theo Lê Tiến Thạo (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)

 

Bình Dương: Giải cứu cụ bà trong căn nhà khoá cửa đang bốc cháy
Hải Phòng: Thực tập phương án chữa cháy tàu thủy cao tốc trên sông Cấm
Bộ Công an gặp mặt các thế hệ lãnh đạo lực lượng Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ