Chuyên mục: Bồi dưỡng kiến thức PCCC

Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Phòng cháy chữa cháy cho các cá nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình Khóa 26

Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Phòng cháy chữa cháy cho các cá nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình Khóa 26

Ngày 15/11/2022, Trường Đại học PCCC phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Binh tổ chức Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC cho các cá nhân [...]
Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Phòng cháy chữa cháy cho người đứng đầu, đại diện cơ sở kinh doanh về PCCC – Khóa 32 tại TP Hồ Chí Minh

Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Phòng cháy chữa cháy cho người đứng đầu, đại diện cơ sở kinh doanh về PCCC – Khóa 32 tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 16/10/2022, Trường Đại học PCCC đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở k [...]
2 / 2 Bài viết