Chuyên mục: Giới thiệu

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành ở Việt Nam, có sứ mạng là đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dư [...]

Lịch sử phát triển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ ****************** PHẦN THỨ NHẤT THỜI KỲ TIỀN THÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY [...]
Về nhà trường

Về nhà trường

Trư­ờng Đại học Phòng cháy chữa cháy ra đời và trưởng thành trong khói lửa của cuộc chiến tranh, từ tiền thân: Tổ Giáo dục Phòng cháy, chữa cháy (9-19 [...]

Tổ chức bộ máy

I. BAN GIÁM HIỆU Hiệu trưởng: Trung tướng, PGS, TS. Lê Quang Bốn Phó Hiệu trưởng: Thiếu tướng, PGS, TS. Phạm Văn Long Đại tá, TS. Phạm Văn [...]
4 / 4 Bài viết