Chuyên mục: Giới thiệu

Lịch sử phát triển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ ****************** PHẦN THỨ NHẤT THỜI KỲ TIỀN THÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY [...]
Về nhà trường

Về nhà trường

Trư­ờng Đại học Phòng cháy chữa cháy ra đời và trưởng thành trong khói lửa của cuộc chiến tranh, từ tiền thân: Tổ Giáo dục Phòng cháy, chữa cháy (9-19 [...]

Tổ chức bộ máy

I. BAN GIÁM HIỆU Hiệu trưởng: Trung tướng, PGS, TS. Lê Quang Bốn Phó Hiệu trưởng: Thiếu tướng, PGS, TS. Phạm Văn Long Đại tá, TS. Phạm Văn [...]
3 / 3 Bài viết