Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 31 10 / 301 Bài viết

THÔNG BÁO: Về việc khảo sát nhu cầu và đăng ký đào tạo Đại học PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức VLVH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên mở tại miền Trung

Năm học 2023 - 2024, Trường Đại học PCCC được giao các chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ dân sự, trong đó có loại hình đào tạo Đại học PCCC&CNCH hệ d [...]
ĐỀ CƯƠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH TUYỂN MỚI KHÓA 4 ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2023

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH TUYỂN MỚI KHÓA 4 ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2023

I.MÔN TOÁN CAO CẤP Cấu trúc đề thi - Đề thi môn Toán cao cấp tuyển sinh khóa 4 đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã [...]

ĐỀ ÁN: Tuyển sinh Đại học ngoài ngành Công an (hệ dân sự) năm 2023 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

I.THÔNG TIN CHUNG Tên cơ sở đào tạo - Tên trường (theo quyết định thành lập): Tiếng Việt: Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Tiếng A [...]

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TRONG CAND NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 323 ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng  Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy)   I.THÔNG TIN CHUNG Tê [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa TC DS1 đào tạo Đại học PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học mở tại phía nam năm 2022-2023

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa Tại chức DS1 đào tạo Đại học PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học mở tại phía Nam [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 11 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm 2022-2023

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh Khóa 11 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa họ [...]

THÔNG BÁO: Tuyển sinh, tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2023

Căn cứ Công văn số 11318/X01-P2 ngày 03/8/2022 của Cục tổ chức cán bộ - Bộ Công an về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về tuyể [...]

THÔNG BÁO: Điểm trúng tuyển khoá VB2K11 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VLVH mở tại phía Nam năm học 2022 – 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục đào tạo về Ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 11 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm 2022-2023

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 11 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa họ [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh Khóa 11 đào tạo Văn bằng 2 hệ chính quy trong CAND

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 11 đào tạo văn bằng 2 hình thức chính quy năm 2022 mở tại Cơ sở 1 như sau: Thí sinh có thể tra [...]
1 2 3 31 10 / 301 Bài viết