Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 32 10 / 319 Bài viết

Thông báo: Điểm trúng tuyển khoá VB2K12 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VLVH mở tại phía Nam năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển khoá VB2K12 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VL [...]

THÔNG BÁO: Tuyển sinh hệ đào tạo dân sự chính quy trình độ Đại học và Trung cấp ngành PCCC&CNCH Đợt 3 năm 2023

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) thông báo tuyển sinh hệ đào tạo dân sự chính quy trình độ Đại học và Trung cấp ngành Phòng cháy chữa cháy v [...]

THÔNG BÁO: Tuyển sinh, tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân đợt thi tháng 11 năm 2023

Trường Đại học PCCC thông báo tuyển sinh, tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ng [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 12 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm 2023-2024

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 12 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa họ [...]

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển đại học và trung cấp ngành PCCC hệ dân sự chính quy Đợt 1

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo kết quả xét tuyển đại học và trung cấp ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hệ dân sự chính quy [...]

THÔNG BÁO: Điểm trúng tuyển phương thức 3, xét tuyển đại học hệ chính quy tuyển mới trong CAND năm 2023

Trường Đại học PCCC thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển phương thức 3 đại học chính quy tuyển mới trong CAND năm 2023 như sau: - Khu vực tuyển sin [...]

THÔNG BÁO: Tiếp tục tuyển sinh đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm học 2023 – 2024

Căn cứ Đề án tuyển sinh Đại học hệ dân sự năm 2023 ban hành kèm theo quyết định số 583/QĐ-T06-P3 ngày 12/5/2023 của Trường Đại học PCCC; Căn cứ kế [...]

THÔNG BÁO: Về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2023

Thực hiện Công văn số 1220/X02-P3 ngày 20/4/2023 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2023. Qua tập hợp danh sách đề [...]

Thông báo: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh trình độ đại học, trung cấp Công an nhân dân năm 2023

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh trình độ đại học, trung cấp Công an nhân dân năm 2023   Căn cứ Công văn số 2622/X02-P2 ngày 2 [...]

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển phương thức 2 tuyển sinh khóa 4 đào tạo trình độ đại học CAND đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường đại học ngoài ngành CAND

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển phương thức 2 tuyển sinh khóa 4 đào tạo trình độ đại học CAND đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở l [...]
1 2 3 32 10 / 319 Bài viết