Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 4 31 20 / 301 Bài viết

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa VB2TM-K3 đào tạo đại học PCCC đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trở lên các trường ngoài ngành CAND năm 2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa VB2TM-K3 đào tạo đại học PCCC đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trở lên các trường ngoài n [...]

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2022

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ [...]

THÔNG BÁO: Điểm trúng tuyển khóa 14 liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Công văn số 4210/X02-P2 ngày 21/11/2022 của Cục Đào tạo, Bộ Công an về phương án điểm xét tuyển liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 14 liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC hệ chính quy năm 2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 14 Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC&CNCH hệ chính quy tập trung mở tại Cơ sở 1 và c [...]

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) Đại học PCCC hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) Đại học PCCC hệ chính quy năm 2022 trên cơ sở thẩm định của Cục Đào tạo – Bộ Công an tại Công văn số 4098/X02 [...]

THÔNG BÁO: Xét tuyển bổ sung (đợt 2) Đại học chính quy tuyển mới CAND năm 2022

Căn cứ Công văn số 3805/X02-P2 ngày 31/10/2022 của Bộ Công an về việc xét tuyển thay thế thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học, thí sinh không bảo [...]

Thông báo: Tuyển lao động hợp đồng vào làm việc tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 22/2022/TT-BCA, ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Lao động hợp đồng trong Công an nhân dân và chỉ tiêu sử dụng la [...]
THÔNG BÁO: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 Kỳ tuyển sinh Đại học chính quy hệ ngoài ngành Công an năm 2022

THÔNG BÁO: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 Kỳ tuyển sinh Đại học chính quy hệ ngoài ngành Công an năm 2022

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo xét tuyển đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an bổ sung đợt 1 năm 2022 như sau: Phương thứ [...]

THÔNG BÁO: Tiếp tục tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ trong ngành Công an hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo gia hạn thời gian, tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh các loại hình [...]

THÔNG BÁO: Tiếp tục tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023

Tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học 1.Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học PCCC&CNCH đối với người có bằng tốt [...]
1 2 3 4 31 20 / 301 Bài viết