Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 4 5 31 30 / 301 Bài viết
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học PCCC đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trường ngoài ngành CAND

THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học PCCC đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trường ngoài ngành CAND

Căn cứ Công văn số 2915/X02-P2 ngày 12/9/2022 của Cục đào tạo Bộ Công an về việc hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối [...]

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học Đại học PCCC hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Kết quả xét tuyển Đại học PCCC hệ chính quy năm 2022, Trường Đại học PCCC thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển Phương thức 3 và kế hoạch xác nh [...]
THÔNG BÁO: Danh sách đề cử “Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022” và “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”

THÔNG BÁO: Danh sách đề cử “Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022” và “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”

Thực hiện Công văn số 2623/X02-P3 ngày 18/8/2022 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2022 và đề cử cá nhân có thành [...]

THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo bài thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022

Căn cứ kết quả phúc khảo bài thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022 đối với các thí sinh thi tại trường Đại học PCCC, Hội đồng thi Trường Đại học [...]

THÔNG BÁO: Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngoài ngành Công an năm 2022

Căn cứ Công văn số 1683/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 202 [...]

THÔNG BÁO: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Căn cứ Công văn số 2361/X02-P2 ngày 29/07/2022 của Cục Đào tạo về việc công bố kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an về ngưỡng đảm bảo chất lượn [...]

THÔNG BÁO: Kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

Căn cứ Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định số 2963/QĐ-BCA, ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, căn cứ kết [...]

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

THÔNG TIN CHUNG Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường Trường Đại h [...]

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển Phương thức 1 đại học chính quy tuyển mới năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công an về tuy [...]

THÔNG BÁO Tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO Tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 - 2023   Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 202 [...]
1 2 3 4 5 31 30 / 301 Bài viết